image_381

Asociácia za život a rodinu (AZŽR) vďaka sponzorom a podpore partnerov realizuje 6. ročník súťaže Rodina a základné ľudské právo na život. Do súťaže o atraktívne ceny (notebooky, fotoaparát, rodinné víkendové pobyty či poukážky do e-shopov a ďalšie) sa môžu zapojiť žiaci ZŠ, SŠ, ZUŠ i špeciálnych škôl z celého Slovenska a reagovať svojimi výtvarnými dielami či videami na jednu alebo obe témy súťaže.

„Pozývame všetkých žiakov základných, stredných, umeleckých i špeciálnych škôl z celého Slovenska zapojiť sa do výtvarnej a video súťaže s názvom Rodina a základné ľudské právo na život. Rodičom, pedagógom i riaditeľom všetkých škôl už teraz ďakujeme za motivovanie mladšej generácie k premýšľaniu o jednej či oboch týchto dôležitých témach,“ povedal Tomáš Kováčik, predseda AZŽR.

Vytvorené diela a videá sa odovzdávajú do 30.5.2022 elektronicky na webe organizátora.

Cieľom súťaže je zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka bez ohľadu na jeho veľkosť či iné parametre; čiže zapojenie do oblastí, ktoré sa hlboko týkajú aj žiakov a študentov samých a sú aktuálnymi a dôležitými spoločenskými otázkami. Všetky informácie o súťaži nájdu záujemcovia na webe.

„Na znak úcty k dielu a životu dlhoročného prorodinného aktivistu z Klubu mnohodetných rodín Stanislava Trnovca sme jednu z cien aj tento rok pomenovali po ňom. Aj v tomto ročníku súťaže vybrané výtvarné diela posunieme Galérii na okraji mesta, ktorú zriaďuje De Paul Slovensko. V bratislavskej nocľahárni tak budú potešovať ľudí bez domova vybrané diela žiakov z celého Slovenska,“ uzavrel Kováčik.

Tomáš Kováčik
Asociácia za život a rodinu

image_382

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.