V dňoch 14. - 16. októbra 2016 navštívila Chorvátsko výnimočná dvojica zo Slovenska - duchovná opora našej kampane otec Dušan Škurla a iniciátor projektu 9 mesiacov za život Ondrej Ungvarský. Na mieste konania nepretržitej vigílie 40 dní za život v Zagrebe, ktorá sa od 28. septembra do 6. novembra koná 24/7, tak dostali možnosť pobudnúť celé dva dni. Za ten čas stihli nazbierať množstvo zážitkov… Presvedčite sa sami :)

image_68 (zľava) Ondrej Ungvarský, otec Dušan Škurla a Ante Čaljkušić, chorvátsky národný koordinátor kampane 40 dní za život

image_69 S Blaženkou pri jednom z domov neziskovej organizácie Betlehem, ktorá sa venuje najmä tehotným ženám v kritických životných situáciách

image_70 Počas vigílie pred jednou zo zagrebských nemocníc

image_71 Petra Tišljarić (na fotke medzi Ondrejom a otcom Dušanom) je nielen členkou národného, ale aj zagrebského tímu kampane 40 dní za život. Našim Slovákom pripravila počas ich návštevy bohatý program :)

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.