image_449

Svetová zdravotnícka organizácia WHO vydala zhrnutie globálnej akčnej správy o predčasnom pôrode s názvom „Born Too Soon“ (v preklade „Narodený príliš skoro“). Správa odhaľuje, že na celom svete sa každý rok predčasne narodí až 15 miliónov detí. Jedno z desiatich z nich pritom zomrie. Mnoho týchto detí následne trpí celoživotným postihnutím ako je autizmus, detská mozgová obrna, epilepsia, mentálna retardácia, hluchota, slepota, dýchacie ťažkosti, gastrointestinálne poranenia a vážne infekcie, ktoré stoja miliardy v zdravotnej starostlivosti.

“Táto správa však zanedbáva zmienku o množstve dôveryhodných celosvetových štúdií spájajúcich umelé ukončenie tehotenstva s následnými predčasnými pôrodmi, často v dôsledku poškodenia krčka maternice počas potratu. Potratári popierajú, že by po potrate hrozilo zvýšené riziko predčasného pôrodu v budúcnosti. Mnohé ženy však utrpeli na svojom tele následkom potratu nenapraviteľné škody. Nič také ako bezpečný potrat totiž neexistuje. Potrat navyše pripravuje o život naše deti,” hovorí Denise Mountenay, prezidentka kanadskej organizácie Silent No More.

Už v roku 2007 uviedla organizácia The Institute of Medicine, člen prestížnej National Academy of Sciences, štrnásť nemenných medicínskych rizikových faktorov spojených s predčasným pôrodom – vrátane predchádzajúceho umelého potratu v prvom trimestri.

Umelý potrat ako rizikový faktor bol potvrdený aj v recenzovanej štúdii, ktorú v decembri 2008 vykonali Brent Rooney M.Sc., Dr. Byron Calhoun a Lisa Roche. Rooney uvádza: „Ženy žiaľ nie sú informované o tom, čo bolo už v roku 2009 vedecky overené, že predchádzajúce umelé ukončenie tehotenstva zvyšuje riziko budúceho predčasného pôrodu.“

Existujú dva veľké systematické prehľady a metaanalýzy týkajúce sa predchádzajúcich chirurgických potratov a súvisiaceho rizika následného predčasného pôrodu. Jeden urobil Dr. Hanes Swingle vo februári 2009 a ďalší v októbri 2009 Dr. Prakesh Shah, ktorý sa objavil v British Journal of Obstetrics & Gynaecology. Uvádzajú, že jeden predchádzajúci umelý potrat zvyšuje riziko budúceho predčasného pôrodu o 36% a dva alebo viaceré až o 93%!

Napriek tomu je legálny potrat stále propagovaný ako „bezpečný“ a zástancami potratov je presadzovaný ako „právo ženy“. Kanadská organizácia Silent No More je navyše znepokojená tzv. Návrhom akčného plánu zdravia novorodencov (The Newborn Health Draft Action Plan), ktorý bol vypracovaný na stretnutiach WHO v Ženeve. Ide len o ďalší trik zástancov potratov pri presadzovaní ich mantry o ukončení tehotenstva, zatiaľ čo veda dokazuje, že potraty zvyšujú riziko následných predčasných pôrodov.

Kanadská organizácia Silent No More, nezisková organizácia združujúca ženy, ktoré podstúpili potrat, verí, že tehotné ženy majú právo vedieť o všetkých rizikových faktoroch spojených s umelým potratom. K dnešnému dňu (3. jún 2014) existuje 144 štúdií z 34 krajín, ktoré uvádzajú, že ženy s predchádzajúcim umelým ukončením tehotenstva majú zvýšené riziko budúceho predčasného pôrodu alebo nízkej pôrodnej hmotnosti novorodenca (pod 2 500 gramov).

Zdroj: Denise Mountenay, Together For Life Ministries, preklad: Barbora Olexová

Viac informácií nájdete tu:
- Behrman R.S., Butler A.S., Alexander G.R. Preterm Birth: Causes, Consequences, and Prevention. National Academy Press, Washington DC (2007), p. 625.
- Swingle H.M., Colaizy T.T., Zimmerman M.B., et al. Abortion and the risk of subsequent preterm birth: a systematic review and meta-analysis. J Reproductive Med 2009;54:95-108.
- Shah P.S., Zao J. Induced termination of pregnancy and low birth-weight and preterm birth: a systematic review and meta-analyses. BJOG 2009;116:1425-1442.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.