O pár dní, konkrétne 25. marca, štartuje ôsmy ročník celoslovenského projektu 9 mesiacov za život, ktorý spočíva v modlitbovej prítomnosti priamo na miestach, kde sa vykonávajú potraty. Pri tejto príležitosti sme sa pozhovárali s koordinátorkou bratislavskej kampane Katkou Kapinajovou, aby nám priblížila radosti i úskalia tejto služby.

image_444 Katka s rodinou na Národnom pochode za život v roku 2019

Katka, podeľ sa s nami o svoj príbeh. Čo Ťa priviedlo k službe modlitby na miestach, kde sa vykonávajú potraty?

Katka Kapinajová: V roku 2015 sa začal proces môjho osobného obrátenia. Moja babka mi vtedy darovala modlitebnú knižku. V nej som našla modlitbu duchovnej adopcie počatého dieťaťa. Od toho dňa, konkrétne 28.5.2015, som nastúpila na moju “pro-life cestu”.

Nasledujúci rok sa začal celoslovenský projekt 9 mesiacov za život. Jeho organizátori ho prišli predstaviť do našej farnosti a nájsť dobrovoľníkov – ľudí ochotných pridať sa. Ostala som na stretnutí s nimi a na ďaľší deň som šla na svoju prvú verejnú modlitbovú službu pred nemocnicou. Odvtedy som v tomto diele naplno.

Ako dlho sa tejto službe venuješ?

Katka Kapinajová: Aktuálne je to 8. rok.

image_446 Na stretnutí aktivistov projektu 9 mesiacov za život (Katka je v spodnom rade tretia sprava)

Čo je Tvojou motiváciou? Čo Ti pomáha vytrvať v tejto často tak náročnej aktivite?

Katka Kapinajová: Chcem povedať, že túto službu vnímam skôr ako dar. Nielenže ma napĺňa, ale i osobnostne posúva ďalej a premieňa. Veľmi som si to uvedomila počas doby COVID-u, kedy bolo stretávnie sa značne obmedzené. Teraz ešte viac vnímam, ako veľmi túto službu potrebujem ja sama.

Bonusom tejto služby je spoločenstvo ľudí, ktorí sú zapálení pre záchranu nenarodených detí. Napriek našej rozdielnosti a rozmanitosti temperamentov a pováh vieme, čo nás spája, a preto ideme spolu vždy ďalej. Navzájom sme si povzbudením. A ak na sebe vnímam akési poľavovanie, lenivosť či nechuť, vypočujem si nejaké svedectvo pro-life aktivistov či pozriem na webstránku s aktuálnym počtom potratov. Pár sekúnd stačí, aby sa vo mne opäť rozhorela túžba po zastavení tohto skrytého zla.

Aké pozitívne a negatívne skúsenosti si za tie roky nazbierala? Na aký zážitok spred nemocnice nikdy nezabudneš?

Katka Kapinajová: Každú skúsenosť získanú v tejto službe vnímam pozitívne. Negatívne bývajú iba niektoré reakcie okoloidúcich. Ale i to vnímam tak, že nás to učí pokore, posilňuje našu odovzdanosť Bohu a zjednocuje nás s trpiacim Kristom, ktorý bol opovrhnutý ako prvý.

Takže i tomu sa viem tešiť ako apoštoli: “A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno” (Sk 5,41).

Nezabudnuteľné sú pre mňa aj momenty, kedy okoloidúci na nás doslova vykríknu niečo negatívne. Vtedy viem, že sa ich “niečo” dotklo, a s ešte väčšou láskou ich ponorím do modlitby.

Veľmi silný moment pre mňa bol, keď sa pri nás raz zastavila jedna matka. Prosila nás, aby sme sa pomodlili za jej syna, ktorý práve ležal v nemocnici po pokuse o samovraždu.

Zasiahlo ma aj povzbudenie od jednej zdravotnej sestry, ktorá pracuje na gynekológii. Zastavila sa pri nás a povedala, že nám ďakuje za naše modlitby, pretože ich veľmi silno cíti. Povedala nám, že sama si uplatňuje výhradu vo svedomí, aby nemala účasť na umelých potratoch, ktoré v tej nemocnici vykonávajú.

image_445 S kamarátkami pro-life aktivistkami (Katka je vľavo)

Čo by si odkázala našim čitateľom, ktorí by sa chceli zapojiť do tejto služby, ale boja sa urobiť prvý krok a nevedia, čo majú očakávať?

Katka Kapinajová: Na prvý krok je najlepšie veľmi sa nesústrediť. Ja sama som dlho nerozmýšľala. Prišlo pozvanie, a tak som išla. Prišlo druhé pozvanie, a tak som šla znovu.

Vystihuje to asi najlepšie tento citát zo Svätého písma: “Po­tom som počul hlas Pána, ktorý po­vedal: Koho mám po­slať, kto ta pôj­de? Po­vedal som: Hľa, tu som, pošli mňa!” (Iz 6,8).

Ak niekto cíti túto túžbu v srdci, môže spokojne vykročiť s dôverou v pomoc a ochranu našej nebeskej Mamičky. Ona ho bezpečne povedie tam, kde má byť.

V roku 2022 si sa stala súčasťou linky pomoci pre nečakane tehotné ženy Nesúdime. Pomáhame ako poradkyňa. Čo Ťa k tomu viedlo?

Katka Kapinajová: V projekte 9 mesiacov za život sa opakovane stretávame s mamičkami, ktoré umelý potrat zvažujú. Veľakrát je dôvodom chýbajúce zázemie – a to nielen finačné. Často chýba zásadná podpora otca dieťaťa, rodiny či priateľov. Matkám sa nedostane ani len jedno slovo povzbudenia – naopak, sú vystavené silným tlakom okolia, nemajú dokončenú školu, chýba im práca… Jediným východiskom sa pre nich zdá byť práve potrat.

Ako dobrovoľníci a laici teda pomáhame v rámci svojich možností aj finančne či sociálne. Ja sama som navyše už dlhšie mala v srdci myšlienku aktivity, ktorá zabezpečí potrebnú pomoc pre matky nútené k potratu životnými okolnosťami či najbližším okolím. To sa podarilo práve vďaka Nesúdime. Pomáhame.

image_447 Počas kampane 40 dní za život pred Ružinovskou nemocnicou (Katka je tretia zľava)

Kvôli Nesúdime. Pomáhame si absolvovala aj kurz krízovej intervencie. Aké to bolo? Čo si si z kurzu odniesla?

Katka Kapinajová: Na kurze krízovej intervencie sa stretol úžasný tím: vedúci kurzu - profesionáli s bohatými skúsenosťami z krízovej intervencie z terénu, ako i my – účastníci. “Sadli sme si” od prvého dňa. Počas celého kurzu vládla atmosféra profesionality, ľudskosti, otvorenosti a dôvery. Kurz bol pomerne náročný (najmä z časového hľadiska), ale páčilo sa mi, že odborné veci nám boli vysvetlené prakticky, cez skúsenosti vedúcich, a tak boli pre nás lahšie pochopiteľné. Odnášam si tak veľa poznatkov, ale i nových kontaktov, ktoré sa mi ako poradkyni zídu.

Aký je Tvoj cieľ ako pro-life dobrovoľníčky a aktivistky?

Katka Kapinajová: Veľmi sa mi páči myšlienka jedného zdravotne postihnutého pro-lifera: “Nechcem, aby potraty boli zakázané, ale aby boli nemysliteľné.” Ako matka by som to podala takýmto spôsobom: túžim po tom, aby bolo každé dieťa prijaté s láskou ako dar, ktorým aj je.

Ďakujeme za rozhovor!

Viac informácií o projekte 9 mesiacov za život nájdete na ich webe.

Foto: archív K. Kapinajovej

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.