image_440

Milí priatelia,

jedným z cieľov projektu 40 dní za život je šíriť kultúru života do každého kúta našej spoločnosti. Preto sme sa rozhodli pre odvážny krok: vydať v slovenskom preklade knihu 40 dní za život plnú dychberúcich príbehov boja za životy najmenších z nás – nenarodených detí. Ide o knihu The Beginning of the End of Abortion: 40 Inspiring Stories of God Changing Hearts and Saving Lives (doslovný preklad: Začiatok konca potratov: 40 inšpirujúcich príbehov, v ktorých Boh mení srdcia a zachraňuje životy), ktorá vyšla v roku 2018 v USA a stala sa bestsellerom.

Kniha mapuje ovocie modlitieb ľudí, ktorí sa modlia na miestach, kde sa vykonávajú potraty. Prináša štyridsať skutočných príbehov, ktoré ukazujú, ako modlitba zachraňuje životy, mení srdcia a premieňa spoločenstvá… a celé národy. Je teda veľkým povzbudením nielen pre projekt 40 dní za život a iných pro-life aktivistov, ale aj pre každého kresťana, ktorému záleží na budúcnosti nášho národa. Kniha bude obsahovať aj samostatnú kapitolu o činnosti 40 dní za život na Slovensku.

Autorom knihy je Shawn Carney, spoluzakladateľ a prezident 40 Days for Life. Môžete ho poznať z obľúbeného filmu Neplánované, v ktorom bol Shawn zobrazený so svojou manželkou Marilisou, ako sa modlia za obrátenie Abby Johnsonovej.

Aktuálne sa pracuje na preklade tejto knihy, ktorý by mal byť dokončený v marci 2023. A tu prichádza naša prosba o pomoc: pomôžte nám s vydaním tejto knihy! Prosíme vás o modlitby za toto dielo, ako aj o finančnú pomoc s pokrytím nákladov spojených s jej vydaním.

Príspevok môžete zaslať na naše číslo účtu: SK58 8360 5207 0042 0658 7263 (mBank).

Za vašu pomoc vám zo srdca ďakujeme!

Pozn. Poskytnutie finančnej podpory sa považuje za dar v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Originálnu obálku knihy si môžete pozrieť tu: image_443

Aktualizácia 16.2.2023: Na zaplatenie celého prekladu nám vďaka vašej štedrosti chýba už len 100 €. Pomôžte nám, prosím, svojím finančným príspevkom na naše číslo účtu. Za vašu pomoc vám veľmi pekne ďakujeme!

Aktualizácia 15.3.2023: Vďaka vašej štedrosti a ochote pomôcť sme mohli zaplatiť preklad celej knihy z anglického jazyka, ktorý bude dokončený k 31. marcu. Následne začneme s korektúrou textu, pokračovať budeme zalomením a grafickými úpravami, až kým sa na záver nedostaneme k tlači knižky. Predpokladáme, že kniha by mohla vyjsť koncom roka 2023 alebo začiatkom roka 2024. Ak nám chcete pomôcť s ďalšími výdavkami súvisiacimi s procesom vydania tejto knihy, môžete nám zaslať svoj dar na naše číslo účtu. Za vašu pomoc vám veľmi pekne ďakujeme!

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.