Počas prezidentskej debaty 19. októbra 2016 Hillary Clintonová obhajovala potraty v treťom trimestri tehotenstva. Tvrdila, že potraty v týchto neskorých štádiách sú potrebné na záchranu života žien, preto musia byť naďalej legálnymi. Bývalý potratár – lekár Anthony Levatino však svedčil o tom, že umelý potrat nikdy nemusí byť vykonaný na záchranu života ženy.

Dr. Levatino vykonal viac ako 1 200 umelých potratov pred svojím obrátením na pro-life stranu, o ktorom hovorí v tomto videu v anglickom jazyku. Vo videu taktiež ilustruje postup vyvolania potratu v treťom trimestri. Tento potrat si vyžaduje pomalé rozširovanie krčka maternice ženy v priebehu niekoľkých dní. Potom sa do tela ženy umiestni tzv. laminária – tenká tyčinka, ktorá absorbuje tekutinu z okolia a pomaly otvára maternicu ženy, čím pripravuje jej telo na vypudenie dieťaťa. Na usmrtenie dieťaťa sa potom použije injekcia digoxínu. Žena začne rodiť a porodí mŕtve dieťa.

Levatino vysvetľuje postup v nasledujúcom videu:

Dňa 17. mája 2012 svedčil Dr. Levatino pred Kongresom na podporu zákona o ochrane nenarodených detí vo Federálnom dištrikte Kolumbia:

V prípadoch, kedy tehotenstvo ohrozuje ženu smrťou alebo vážnym telesným poškodením, lekár väčšinou nemá 36 hodín, a už vôbec nie 72 hodín na vyriešenie tohto problému. Dovoľte mi, aby som to ilustroval na skutočnom prípade, ktorý som viedol počas môjho pôsobenia v lekárskom centre v Albany. Jednej noci prišla pacientka v 28. týždni tehotenstva s ťažkou preeklampsiou alebo toxémiou. Jej krvný tlak pri prijatí bol 220/160. Normálny krvný tlak je približne 120/80. Tehotenstvo tejto pacientky ohrozovalo jej život aj život jej nenarodeného dieťaťa. Od závažnej mozgovej príhody ju mohli deliť len minúty alebo hodiny.

Tento prípad sa podarilo úspešne vyriešiť rýchlou stabilizáciou krvného tlaku pacientky a “ukončením” jej tehotenstva pôrodom – cisárskym rezom. Ona aj jej dieťa sa následne cítili dobre.

Ide o typický prípad vo svete vysokorizikového pôrodníctva. Vo väčšine takýchto prípadov by akýkoľvek pokus o vykonanie umelého potratu “na záchranu života matky” znamenal zbytočné a nebezpečné zdržanie pri poskytovaní primeranej, skutočne život zachraňujúcej starostlivosti. Počas môjho pôsobenia v Albany Medical Center som zvládol stovky takýchto prípadov, kedy som “ukončil” tehotenstvo pôrodom s cieľom zachrániť život matky. Vo všetkých týchto prípadoch bol počet nenarodených detí, ktoré som musel úmyselne usmrtiť, nulový.

Dr. Levatino je odborník, ktorý vykonával umelé potraty aj zachránil nenarodené deti vo vysoko rizikových tehotenstvách, a jeho svedectvo dokazuje, že obhajcovia umelých potratov sa mýlia, pokiaľ ide o umelé potraty vo vysokom štádiu tehotenstva:

Zdroj: Liveaction.org, autor: Sarah Terzo, preklad: Martina Bednáriková

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.