Život má taký zmysel, aký mu sami dáme. Autorka Akadémie šťastia Eva Stanová nám v nasledujúcom rozhovore pripomína, že na dosiahnutie šťastia je v skutočnosti potrebné niečo úplne iné než to, čo nám ponúka dnešná materialistická spoločnosť. Ste pripravení stať sa naozaj šťastnými?

image_109

Povedzte nám niečo o sebe…

Eva Stanová: Volám sa Eva a narodila som sa v Bratislave. Mojím poslaním je pomáhať manželom a partnerom užívať si lásku v rodine vďaka návykom šťastia. Na začiatku som túžila byť šťastná sama a neskôr som pochopila, že to, čo som objavila, si nemôžem nechať len pre seba. Som šťastná s rodinou, priateľmi, milujem prírodu, knihy a tiež aj projekty, ktoré pomáhajú žiť šťastný život. Stále niečo študujem a túžim prežiť v pravde každý jeden jediný deň. A čo ma robí smutnou? Ak niekto nedodrží sľúbené slovo a nedá vedieť prečo.

Prečo ste sa rozhodli pomáhať ľuďom, aby sa stali šťastnými?

Eva Stanová: Ak sa obzriem 10 rokov dozadu, myslím si, že sa Boh rozhodol dať mi túto úlohu. Každá jedna situácia – šťastná, ale i ťažká - ma viedla k tomuto poslaniu. Začalo to túžbou byť šťastná vo vlastnom manželstve. No, nepodarilo sa to a prišiel rozvod. Bolesť a smútok po rozvode bol veľký a tu zo mňa doslova na jednom stretnutí vypadla veta: “Chcem pomáhať rodinám.” Cesta nebola priamočiara. Boh ma vedie po malých krôčikoch. Som mu veľmi vďačná, že mi tajomstvo toho, čo mám robiť, odhaľuje postupne. Ak by som na začiatku videla, čo všetko ma čaká, určite by som sa zľakla.

Čo Vás priviedlo k Akadémii šťastia?

Eva Stanová: Akadémia šťastia je výsledkom mojej 15-ročnej cesty. Najprv som skúmala a objavovala, prečo som nešťastná a ako šťastie znova nájsť. Po vyčerpávajúcej práci marketingovej manažérky, stavbe domu a snahe mať vlastné dieťa som stratila zmysel života a potrebovala som ho znova nájsť. Na základe vlastných chýb a omylov som pochopila, že nikto na svete nemá k nemu kľúč a môžem ho objaviť len vďaka pravej túžbe svojho srdca. Samozrejme, tiež vďaka konaniu každý jeden jediný deň.

Neskôr som pri štúdiu Akadémie médií narazila na celospoločenský problém, ktorý ovplyvňuje šťastie človeka. Skúmala som, ako médiá vplývajú na naše správanie. Nielenže nám televízia a internet kradnú čas na svoju rodinu a na seba, ale médiá zároveň menia naše hodnoty. Jednou z nich je aj hodnota rodiny a manželstva. Potvrdzujú to aj čísla: od začiatku vysielania televízie vzrástla rozvodovosť až na 38%. Dnes je úplne bežné rozviesť sa či ísť na potrat.

image_106

Čo robí šťastnou Vás?

Eva Stanová: Mám rada život. Každý jeden deň - či už svieti slnko alebo prší. Poteší ma obed s rodinou, stretnutie s priateľmi či novými ľuďmi na púti, inšpiratívna kniha, prechádzka slnkom zaliatym lesom, tichá modlitba i práca, ktorú robím. Sú tiež veci, ktoré pre mňa nie sú ľahké a stále sa učím. Jednou z nich je tvorba videa.

Prečo dnes podľa Vás mnohí ľudia nie sú šťastní? Čo najčastejšie bráni ľuďom stať sa šťastnými?

Eva Stanová: Dôvodov je hneď niekoľko. Najviac rozšírenou príčinou je infostres. Je to stres z televízie a internetu, ku ktorému dochádza, ak ich sledujeme viac ako 7 hodín týždenne. Jeho dlhodobým pôsobením môžeme dokonca až fyzicky ochorieť a hlavne strácame citlivosť svojho srdca. Podvedome preberáme hodnoty z tohto sveta. A ak podľa nich aj žijeme, strácame Boha. Sme prekvapení, že sme napriek všetkému materiálnemu dostatku vo svojom živote frustrovaní, nešťastní, či dokonca vyhoríme.

A práve toto má vplyv, že nemáme čas a ani silu objavovať pravé túžby svojho srdca a nežijeme podľa zmyslu života. Kráčame inou cestou ako tou, pre ktorú nás stvoril Boh. A preto namiesto hlbokého a tichého šťastia vo svojej duši cítime hlboký smútok.

image_107

Akým spôsobom súvisí modlitba so šťastím?

Eva Stanová: Modlitba je úžasný nástroj, ktorého podporu som sama objavila len pred 3 rokmi. Dáva človeku pokoj a silu na celý deň. Nielenže ňou môžeme prosiť o pomoc s tým, čo je v našich životoch ťažké alebo s čím si nevieme sami poradiť, ale taktiež i ďakovať za všetko to, čo nám daný deň priniesol. A ak začíname a končíme modlitbou každý jeden jediný deň, zo dňa na deň zvládame každodenné starosti šťastnejšie.

Ako súvisí modlitba s Vaším šťastím? Okúsili ste silu modlitby vo svojom vlastnom živote?

Eva Stanová: Osobne som zažila silu modlitby mojej svokry, ktorá sa za mňa pravidelne modlila, až kým som pocítila láskavý dotyk Boha a jeho Božie milosrdenstvo. Vďaka jej modlitbám som začala pociťovať lásku a starostlivosť Márie Matky. A v Medžugorí sa zlomil aj môj odpor voči cirkvi. A od tohto prelomového momentu som sa so silou modlitby zoznamovala postupne. Práve v Medžugorí som zistila, PREČO sa modliť. Vnímala som to ako osobné posolstvo Márie Matky: “Modliť sa za rodiny, aby postavili Ježiša na prvé miesto.” A tak som začínala najprv jedným desiatkom svätého ruženca, potom celým ružencom a potom prišli modlitby Večeradla za víťazstvo jej Nepoškvrneného srdca.

Okrem sily a pokoja na každý deň som vďaka modlitbe prehĺbila svoj vzťah k Márii Matke, ktorá ma učí milovať jej syna Ježiša Krista. Modlitba obnovuje moje srdce, vďaka ktorému spoznávam tajomstvá života Ježiša Krista a môžem tak očami srdca vidieť každodenné zázraky.

Je spoločná modlitba nevyhnutná pre šťastie rodín?

Eva Stanová: Určite áno. Rodina je najkrajšie a zároveň najťažšie spoločenstvo človeka. Každodenný život odhaľuje to krásne v nás, ale zažívame aj situácie, v ktorých nepomáhajú žiadne slová. Práve na rodiny najviac útočí zlo, ktoré nás pokúša. Zlyhávajú všetky ľudské prostriedky a ostáva len modlitba. Modlitbou prosíme Máriu Matku a Ježiša Krista, aby nám pomohli prijať jeden druhého a ukázali nám, že aj to ťažké, čo zažívame, máme premeniť na niečo dobré pre Pána. A takto krásne môžeme byť pretváraní v modlitbe Večeradla za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Srdečne Vás pozývam na takúto modlitbu Večeradla vždy na prvý piatok v mesiaci v kostole sv. Ladislava na Špitálskej 7 v Bratislave o 16.15 hod. Modlitba Večeradla sa uskutoční aj 1. 12. (štvrtok) a 15. 12. (štvrtok) v Quo Vadis v Bratislave o 17.30 hod.

image_105

Prečo je podľa Vás dôležité modliť sa za počatý život a matky v krízových situáciách, ktoré uvažujú o potrate? Ako im môže pomôcť “obyčajná” modlitba?

Eva Stanová: Modlitbou môžeme vyprosiť Božie milosrdenstvo pre tých, ktorí sú slabí či stratení a nevidia svetlo. Vďaka modlitbe môžeme čerpať z prisľúbení Márie Matky, že nás vyvedie z každého nebezpečenstva. A jedným z nich je určite potrat alebo situácia, keď žena uvažuje o potrate. Poznám ženy, ktoré si potrat svojho dieťaťa doteraz nevedia odpustiť. Prežívajú hlboký smútok duše a stratili zmysel života. Každý, kto zažil akúkoľvek bolesť v živote, pochopí, že je dôležité si navzájom pomáhať. A modlitba venovaná zo srdca je tým najúčinnejším prostriedkom.

Chceli by ste začať s každodennou modlitbou, no neviete, ako začať? Skúste sa modliť spolu s Evou Stanovou.

Ďakujeme za rozhovor!

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.