Washington D.C. – Prezident Spojených štátov Donald Trump podporil statusom na Twiteri Pochod za život v USA, ktorý sa konal 27. januára 2017: “Pochod za život je veľmi dôležitý. Všetkým, ktorí sa zúčastňujú na pochode: Máte moju plnú podporu!”

image_111

Zároveň sa pochodu osobne zúčastnili viceprezident Mike Pence a viacerí z Trumpovej administratívy.

Pence vyzýval pro-liferov, aby si získali srdcia jemnosťou a súcitom. “Nech je toto hnutie známe láskou a nie hnevom,” povedal. “Nech je známe súcitom, nie konfrontáciami.”

“Pro-life hnutie si môže získať srdcia a mysle mladých ľudí, ak budú najprv naše srdcia zlomené pre mladé matky a ich nenarodené deti a ak každý z nás bude robiť to, čo len môže, aby sa s nimi stretol s veľkodušnosťou a nie odsudzovaním všade tam, kde sú.”

44. Pochod za život sa konal vo Washingtone D.C. Toto pro-life zhromaždenie je najväčším na svete a koná sa každoročne. Začalo sa v roku 1974 ako odozva na uzákonenie potratov rozhodnutím Najvyššieho súdu známeho ako Roe vs. Wade, ktorým sa potraty stali legálne vo všetkých štátoch USA.

Tento pochod každoročne priťahuje do hlavného mesta USA státisíce účastníkov, hlavne mladých ľudí.

Mike Pence sa stal prvým viceprezidentom v krajine, ktorý sa prihovoril účastníkom Pochodu. “Stojím tu dnes pred vami vo veľkej pokore,” povedal jasajúcemu davu. “V mene prezidenta Spojených štátov,” pokračoval, “vám ďakujem, že stojíte za život. Ďakujem za váš súcit a za vašu lásku, ktorú prejavujete ženám a deťom v Amerike. Buďte si istí, že ani my sa neunavíme a nebudeme oddychovať, kým neobnovíme kultúru života v Amerike pre nás aj pre budúce generácie.”

Pence spomenul aj znovuzavedenie nariadenia Mexico City Policy, ktorým sa zakazujú financovať zahraničné neziskové organizácie vykonávajúce potraty z peňazí daňovníkov USA. Sľúbil, že Trumpova administratíva “bude spolupracovať s Kongresom, aby sa ukončilo financovanie potratových organizácií a aby sa finančné zdroje presunuli k organizáciám, ktoré ženám pomáhajú.”

Mike Pence tiež uviedol, že prezident Trump nominuje na post sudcu Najvyššieho súdu pro-life kandidáta. Ten tak nahradí sudcu Antonína Scaliu, ktorý zomrel v roku 2016 a intenzívne sa zasadzoval za ochranu života.

Aktuálna informácia: 31. januára nominoval prezident Trump na tento post sudcu z Denveru Neila Gorsucha, ktorý je konzervatívec a pro-life.

Ďalšími rečníkmi na Pochode boli napr. kardinál Timothy Dolan z New Yorku, poradkyňa prezidenta Trumpa Kellyane Conway a iní členovia kongresu.

Kardinál Dolan vo svojom prejave poďakoval Bohu za krajinu, kde “úcta k dôstojnosti každého života” je “jasnou pravdou”. “Naše modlitby sú ešte vrúcnejšie v tento deň,” poznamenal a dodal, že “naše prosby v toto popoludnie sú plné nádeje. Hlavne, keď sa tešíme zo solidarity stovky tisícov ľudí zúčastnených na tomto pochode.”

Mike Pence ďalej dodal, že pro-life hnutia sa musia zastávať úcty k životu tých najbezbrannejších. “Spoločnosť bude súdená podľa toho, ako sme sa správali k tým najslabším” povedal, príkladne poukazujúc na starších, slabých, znevýhodnených a nenarodených.

“Život vyhráva v Amerike a dnešný deň je oslavou tohto pokroku; pokroku, ktorý sme v tomto smere urobili,” uviedol Pence. “Je to čas prísľubu pre pro-life a pro-adopčné skupiny,” dodala tiež poradkyňa prezidenta Kellyane Conway a povzbudila tieto skupiny k starostlivosti o tehotné ženy v kríze. “Mali by vedieť, že tu nie sú samé a že sú ochraňované. Bude o nich postarané.”

“Nech Boh žehná všetky matky, ktoré čelia neplánovanému tehotenstvu,” dodala republikánka z Utahu Mia Love, “a my im pomôžeme odhaliť ich silu a potenciál.”

Podľa National Catholic Register sa na pochode v tomto roku zúčastnilo odhadom až okolo 500 000 ľudí.

Zdroj: catholicnewsagency.com, preklad: Viktória Dandarová

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.