Vedeli ste, že jedna z najúspešnejších kampaní 40 dní za život v histórii sa koná práve v Chorvátsku? O náročných začiatkoch projektu, ale aj radostiach spojených s jeho organizáciou sme sa porozprávali s Petrou Tišljarić, vyštudovanou pedagogičkou a učiteľkou histórie, ktorá momentálne pôsobí ako chorvátska vedúca kampane 40 dní za život.

image_145

Petra, povedz nám o svojich dojmoch z vôbec prvej kampane 40 dní za život v Chorvátsku.

Petra Tišljarić: Nečakala som, že rozbehnutie prvej kampane 40 dní za život v Zagrebe bude až také zložité. Museli sme si nájsť veľa voľného času, aby sme mohli zohnať ľudí, ktorí by sa pravidelne modlievali pred klinikou. Taktiež sme museli osloviť kňazov, aby náš projekt podporili. Ale všetko sa nám oplatilo, Boh tento projekt požehnal. Keď sa dnes - po viac ako 58 kampaniach v 20 rôznych mestách po celom Chorvátsku - pozriem späť, viem, že práve táto prvá kampaň navždy zmenila môj život. Viete, keď s niečím takýmto začínate, očakávate najmä záchranu bábätiek či zmenu názorov na umelé prerušenie tehotenstva… ale neočakávate premenu vo vašom živote. No presne to sa stalo. Boh zmenil môj život k lepšiemu. Prvá kampaň - i každá ďalšia - je obrovským dobrodružstvom. Nebojte sa do toho ísť, Boh je vždy pri vás! Ukáže vám správnu cestu, len ho počúvajte a dôverujte mu.

Ako ste zapojili ľudí a spropagovali kampaň?

Petra Tišljarić: Na začiatku sme do projektu zapojili všetky naše rodiny, priateľov, známych či kňazov… Kampaň sme propagovali nielen v rôznych farnostiach, ale aj v kresťanských (hlavne katolíckych) médiách, ktoré nás veľmi pekne spropagovali a tým náš projekt dostali do povedomia väčšieho množstva ľudí.

Mali ste aj nejaké ťažkosti? A naopak, čo Ťa počas kampane príjemne prekvapilo?

Petra Tišljarić: Všetko, čokoľvek robíte, prináša so sebou rozličné ťažkosti. Avšak prvá kampaň dopadla nad naše očakávania, pretože pred nemocnicou bolo veľmi veľa modliacich sa ľudí. Fakt, že nás propagovali zväčša katolícke médiá spôsobil, že ľudia, ktorí ich nesledujú, o nás ani nevedeli… a dokonca aj tí, ktorí propagujú potraty, nás akoby ignorovali. Počas kampane ma prekvapil hlavne úplne prvý deň, keď sa do nej zapojilo vyše tristo ľudí, ako aj vytvorenie hymny s názvom Hvala Ti (Žalm 139).

Čo by si zmenila na vašej prvej kampani, keby si sa mala možnosť vrátiť späť so všetkými svojimi terajšími skúsenosťami?

Petra Tišljarić: Na prvej by som nezmenila nič; no na druhej áno. Po skončení prvej kampane sme boli síce unavení, ale nadšení. Všetko totiž dopadlo nad naše očakávania. Cítili sme Božie požehnanie a boli sme pripravení na druhú kampaň. Odrazu sa k nám pridalo ďalších päť miest, čo nás veľmi tešilo, no nečakali sme, že to bude o to ťažšie. Pri všetkom tom zhone sme zabudli na to najdôležitejšie − modlitbu. Modlili sme sa, ale nie veľa, nie často, nie spolu a nie jeden za druhého. A to bola veľká chyba, pretože modlitba a pôst patria medzi základné princípy kampane. Ak to nedodržíte, kampaň padá, pretože nemá potrebnú silu. Počas ďalších kampaní sme si to uvedomili a modliť či postiť sme sa začali ešte predtým, než sme vôbec niečo začali robiť. Hlavne spoločná modlitba a modlitba jedného za druhého je veľmi, veľmi dôležitá. Tým však nechcem povedať, že všetky problémy zrazu odídu… Vďaka modlitbe sa však dajú ľahšie a jednoduchšie vyriešiť.

Čo môžu získať dobrovoľníci tým, že sa zúčastnia kampane?

Petra Tišljarić: Sme svedkami úžasných zmien v životoch našich dobrovoľníkov. Niektorí si počas kampane našli životných partnerov, iní zasa konvertovali a vytvorili si hlbší vzťah s Bohom. Jedna žena, ktorej sa páčila myšlienka kampane, prišla a modlila sa s nami, hoci nepoznala ani modlitbu Otče náš. A práve táto žena pomohla zachrániť dieťa pred potratom. Dnes je veľmi dôležitou členkou nášho tímu dobrovoľníkov a sme veľmi radi, že sa obrátila. Kampaň naozaj mení životy a práve ona je toho príkladom.

Prečo je podľa Teba dôležitá modlitba pred nemocnicou? Prečo by sa mali ľudia do tejto kampane vôbec zapojiť?

Petra Tišljarić: Ide o to, že ľudia ignorujú umelé prerušenie tehotenstva. Nezaujíma ich ani to, že niekto z ich okolia nad ním možno uvažuje… Je jednoduchšie predstierať nezáujem než poskytnúť praktickú pomoc. Preto si myslím, že státie a modlitba pred nemocnicou sú poslednou nádejou pre ženy, ktoré nad potratom uvažujú. Pre ženy, ktoré si myslia, že sú na to všetko samy. Tým, že tam stojíme, dávame najavo lásku a prijatie takýmto ženám. Sme tam, aby sme ich upokojili a uistili ich o našej pomoci.

Pred nemocnicou som sa rozprávala s jednou ženou, ktorá modliacim sa dobrovoľníkom nepríjemne nadávala a kričala na nich. Myslela si, že sme iba skupina ľudí, ktorých nezaujímajú práva žien. Opýtala sa ma, prečo sa iba modlíme a nepomáhame. Vysvetlila som jej, že sme v kontakte s dvoma centrami, ktoré takýmto ženám pomáhajú. Ubytujú ich a starajú sa o ne. Ona sa na mňa pozrela a odpovedala mi, že nikdy o takýchto centrách nepočula - a to už fungujú vyše dvadsať rokov… A presne preto sú dobrovoľníci dôležití, aby práve takýmto ženám ozrejmili, že sú aj iné možnosti než potrat. Pretože pravdou je to, že väčšina žien na potrat v skutočnosti ísť nechce, iba sa bojí, čo bude ďalej, ak si dieťa nechajú. Ak nie sme pred nemocnicou, nevinný život zanikne a žena bude nesmierne trpieť. Prítomnosť je veľmi dôležitá.

Čo všetko sa vám počas 40 dní za život v Chorvátsku podarilo dosiahnuť?

Petra Tišljarić: V Chorvátsku sa nám zatiaľ podarilo zorganizovať viac než 58 kampaní v 24 rôznych mestách. Dokopy sme počas kampaní zachránili 36 konkrétnych ľudských životov, o ktorých vieme, no je možné, že ich bolo oveľa viac. Do Vukovaru sme poslali ženy, ktoré potrebovali pomoc, pretože sa zúčastnili jedného alebo viacerých potratov a veľmi tým trpeli. Tieto ženy sa neskôr dokonca do kampaní sami zapojili. Zistili sme, že počet umelých prerušení tehotenstva vo viacerých nemocniciach klesol a počas jednej jesennej kampane v meste Virovitica nebol vykonaný žiaden potrat! Niektorí kňazi nám oznámili, že v ich farnostiach stúpol počet pokrstených detí a počet rodín s troma alebo štyrmi deťmi. Je to veľký úspech.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov v nadchádzajúcej kampani!

Preklad: Patrícia Schwarzová
foto: archív Petry Tišljarić

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, ktoré občasne rozosielame, a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.