Dňa 27.4. zavítal na Slovensko kardinál Raymond Leo Burke, patrón Suverénneho rádu maltézskych rytierov a emeritný prefekt Apoštolskej signatúry. V rámci svojej návštevy sa v Bratislave stretol aj so zástupcami pro-life hnutia na Slovensku. 40 dní za život na tomto stretnutí samozrejme nemohlo chýbať. S Jeho Eminenciou sme tak dostali možnosť diskutovať nielen o ťažkostiach, ale aj o úspechoch, ktoré sa nám od roku 2016 podarilo na slovenskej pro-life scéne vybojovať.

Za stretnutie srdečne ďakujeme Spoločenstvu Ladislava Hanusa, ktoré návštevu kardinála Burkeho zabezpečilo po organizačnej stránke. Fotografie, ktoré dokumentujú priebeh stretnutia, si môžete vychutnať vďaka Martinovi Matušákovi z nadácie Slovakia Christiana.

image_162

image_163

image_164

image_165

image_166

image_167

image_168

image_159

image_160

image_161

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, ktoré občasne rozosielame, a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.