Prinášame Vám svedectvo našej Daniely Sendeckej, ktorá sa zúčastnila historicky prvej medzinárodnej pro-life konferencie v chorvátskom Záhrebe - ako jediná Slovenka.

image_175

“Chcela by som sa s Vami podeliť o zážitky z prvej medzinárodnej pro-life konferencie v Záhrebe. Uskutočnila sa 27. až 29. apríla 2018.

Už dávno rástla vo mne túžba aktívne sa podielať na záchrane životov nenarodených detí. Tentokrát som na to využila práve internet. Objavila som pozvánku na prvú medzinárodnú pro-life konferenciu organizovanú v chorvátskom Záhrebe. Rozhodla som sa zúčastniť sa, a tak som vyplnila príslušný formulár a čakala na odpoveď. Keď mi od hlavnej organizátorky Petry Milković prišlo kladné vyjadrenie, začala som s nadšení baliť kufre. Nezabudla som pribaliť ani našu štátnu vlajku a prospekty z Vysokých Tatier a historickej Levoče s dielami majstra Pavla.

27. apríla som šťastne dorazila do Zágrebu. V poobednajších hodinách prebiehala registrácia a uvítanie hlavných organizátorov. Po úvodnej modlitbe a požehnaní domáceho kňaza sme pokračovali podľa stanoveného programu. Prebiehali svedectvá a odborné prednášky týkajúce sa nenarodených detí, ako aj teológie tela (teda súboru 133 katechéz sv. Jána Pavla II.). Môj večer sa končil svätou omšou a večerou v kláštore sestier sv. Josipa.

Sobota ráno sa začínala svätou omšou a pokračovala voľným programom v hoteli Westin. Na konferencii vystúpilo mnoho odborníkov: lekárov, právnikov, teológov a aktivistov za ochranu životov nenarodených detí. Svoju silu mala prednáška Dr. Imre Teglasy, maďarského prezidenta Human Life International s názvom “Chlapec,ktorý bol narodený dvom matkám”. Pozornosťou zaujala aj prednáška Bernadette Smyth zo severného Írska, kde práve v tom čase prebiehala diskusia ohľadne zákona o interrupciách.

Medzi účastníkmi boli kresťania z Indie (napr. Milagres Pereira, zástupkyňa Human Life International Goa), ale aj z Afriky (Dr.Carson, biskup evanjelikálnej cirkvi v Južnej Afriky) a ďalší. Konferencie sa zúčastnila aj chorvátska europoslankyňa Marijana Petir. Rozbehlo sa zdieľanie vzájomných skúseností a nadväzovanie kontaktov. S osobnými svedectvami nám pomáhali prekladatelia, ktorí sa o nás všetkých trpezlivo a obetavo starali a venovali nám svoj čas a sily.

Na konferencii sme prežili nádherný a užitočný čas v duchu myšlienok kultúry života sv. Jána Pavla II. Chrániť ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť je veľká výsada, ktorej sa nám dostalo a ktorú by sme si mali vážiť.

Podujatie končilo záverečnou modlitbou. Všetci sme dostali účastnícke certifikáty. Organizátori nechali pozdravovať aj všetkých tých, ktorí sa na konferencii nemohli zúčastniť.

Na celej konferencii bolo až hmatateľne cítiť obrovskú lásku medzi bratmi a sestrami v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Veľké ďakujem patrí organizátorom Petre Milković a Antemu Čaljkušić, prezidentovi 40 dní za život v Chorvátsku.”

image_173

image_174

image_176

image_177

image_178

Daniela Sendecká

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, ktoré občasne rozosielame, a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.