Je dlhoročným pro-life a pro-family aktivistom, spoluzakladateľom Fóra života a hlavným koordinátorom Národných pochodov za život. S Marekom Michalčíkom sme sa pozhovárali o tom, ako taká práca koordinátora v praxi vyzerá, čím je v poradí tretí Národný pochod výnimočný a na čo sa už teraz môžete tešiť. Nezabudnite: vidíme sa 22. septembra v Bratislave!

image_196

Marek, kde sa vlastne zrodila myšlienka pochodovať za život?

Marek: Myšlienka uskutočniť pochod za život na celonárodnej úrovni vzišla medzi pro-life aktivistami v Košiciach v roku 2012. Inšpiráciou boli pochody vo svetových metropolách ako Washington, Paríž, Madrid a pod. Už predtým sme mali bohaté skúsenosti s organizovaním menších pochodov, z ktorých najväčší bol pochod Bratislava za život.

Kto je oficiálnym organizátorom Národného pochodu za život na Slovensku?

Marek: Hlavnými organizátormi Národného pochodu za život sú Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet. KBS reprezentuje v podstate najväčšiu pro-life organizáciu na Slovensku - Katolícku cirkev a Kanet má na starosti praktickú realizáciu pochodu. Do prípravy pochodu ale vstupujú aj desiatky spoluorganizátorov z radov pro-life a kresťanských organizácií. Tí sa spolupodieľajú na rôznych stránkach prípravy a realizácie pochodu. Spolu je takýchto partnerov a mediálnych partnerov asi sto.

Si hlavným koordinátorom pripravovaného Národného pochodu za život. Čo všetko táto práca zahŕňa?

Marek: Ako hlavný koordinátor som vlastne výkonným riaditeľom celého podujatia. V prvom rade mám na starosti dlhodobú ideovú prípravu, vytvorenie kľúčového výkonného tímu dobrovoľníkov či networkovanie spoluorganizátorov-partnerov, ktorí sú pri príprave takéhoto podujatia nezastupiteľní. Následne prebieha fáza plánovania kľúčových vecí s hlavným tímom ako sú programové alebo komunikačné priority a podobne. V čase tohto rozhovoru sa už nachádzame v realizačnej fáze pozývacej kampane a prípravnej fáze samotného podujatia. Mojou úlohou je koordinovanie takéhoto pozývania, ktoré sa realizuje cez rôzne podujatia či iné formy komunikácie. Vybavujem priestory, riešim prípravu bezpečnosti, zúčastňujem sa rôznych rokovaní so zainteresovanými tretími stranami a pod. Bezprostredne pred pochodom a počas neho sa moja úloha zmení na koordinačnú - potrebujem zladiť prácu tímu, vyriešiť prípadné problémy a zabezpečiť, aby všetko šlo tak, ako má.

image_197

Kto okrem Teba stojí za Národným pochodom za život? Ako dlho trvá príprava a koľko ľudí je organizačne zapojených v jednotlivých fázach?

Marek: Ja som len jeden z množstva ľudí, ktorí prikladajú ruku k dielu. U mňa sa zbiehajú informácie zo všetkých oblastí prípravy, na ktorých pracujú moji skvelí kolegovia a priatelia. Celá príprava trvá približne rok. Intenzívnejšie obdobie začína pol roka pred podujatím a posledný mesiac býva najhektickejší. Mojich najbližších spolupracovníkov, ktorí majú na starosti celé sekcie a oblasti prípravy je asi 10. Sú to všetko skúsení a schopní pro-life aktivisti a angažovaní kresťania, ktorí majú okolo seba ďalších priateľov a známych, ktorí im pomáhajú. Odhadujem, že takýmto spôsobom dlhodobo pripravuje pochod približne do 50 ľudí. Čím viac sa pochod blíži, tým narastá počet zainteresovaných dobrovoľníkov a počas samotného pochodu ich je takmer 1000.

Prečo by sa mali ľudia zúčastniť na Národnom pochode za život aj tento rok?

Marek: Ľudí môžu motivovať viaceré dôvody. Pre niekoho môže ísť o osobnú vďačnosť za život. Pre iného zas zhrozenie nad strašnou realitou, že spoločnosť, v ktorej žije, dokáže zákonne usmrcovať nevinné ľudské bytosti… a mnoho ďalších individuálnych motívov. Keďže ide o celoslovenské podujatie, jeho ambíciou je, aby sme spoločne zmenili našu krajinu a vyslali celospoločenský signál. Záleží nám na tom, aký charakter, aký étos bude mať naša krajina. Či budú nepatrní, slabí a chorí motívom nášho milosrdenstva, alebo ich kvôli vlastnej sebeckosti odstránime.

Pochod je ideálnym prostriedkom, ako verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu i žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka. Preto si myslím, že je veľmi dôležité prísť 22. septembra na Národný pochod do Bratislavy. Takto spoločne potom môžeme tlmočiť víziu Slovenska ako krajiny, kde vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. A najmä: kde je chránený život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Kde sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach. Kde sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším.

image_198

Čím bude v poradí tretí Národný pochod výnimočný? Na čo sa môžeme už teraz tešiť?

Marek: Začnem témou. Pochodom chceme tento rok pomôcť ochrániť deti a ich matky pred bezdôvodným umelým potratom. Je trestné zničiť vajce orla, ale zničiť drobný ľudský život je v poriadku, a dokonca nie je potrebné mať k tomu ani žiaden pádny dôvod. Je to niečo hrozné, smutné a škandalózne, čo nás všetkých poškodzuje. Keby sme ochránili deti aspoň pred takýmito potratmi, bol by to posun k lepšiemu. Veď nenarodené deti sú najmenší z nás. Sú takí istí ľudia ako my. Nechceme pre nich nič viac, iba to, čo im ako ľudským bytostiam právom patrí - právo na život.

Rovnako chceme tento rok vytvoriť tlak na zlepšenie pomoci tehotným mamám, najmä tým, ktoré sú v núdzi. Už sme to zdôrazňovali na predchádzajúcom pochode, ale treba to doťahovať. Naša spoločnosť má v tomto veľké rezervy a zároveň potenciál to zmeniť.

Tento ročník bude výnimočný aj trasou pochodu, ktorú sme sa rozhodli zmeniť na podnet hlavného mesta Bratislava. Možno to bude organizačne trochu náročnejšie, ale ja v tom vidím aj peknú situačnú symboliku. Program pred samotným pochodom bude prebiehať v priestore s priliehavým názvom “Námestie slobody”. A my chceme nenarodené deti oslobodiť od hrozného a nedôstojného údelu umelého potratu. Trasa povedie popred prezidentský palác, kde sídli najvyšší ústavný činiteľ štátu, čím opäť podčiarkneme celonárodný význam podujatia a dôležitosť témy dôstojnosti ľudského života.

Zároveň sa veľmi teším, že sa slovenskí gospeloví hudobníci rozhodli vytvoriť špeciálne k pochodu úplne novú a originálnu spoločnú pieseň, ktorej premiéra bude v sobotnom večernom programe.

Po prvýkrát príde na Slovensko aj náš špeciálny hosť: pani Sue Thayer, ktorá bola riaditeľkou jednej z kliník pro-potratovej organizácie Spoločnosti pre plánované rodičovstvo (Planned Parenthood) v USA, no zažila obrátenie a v Bratislave bude rozprávať svoj príbeh o tejto zmene.

V rámci sprievodných podujatí sme si pripravili aj úplné novinky v podobe Veľtrhu života, kde si budú môcť účastníci vyskúšať tradičné slovenské remeslá a vďaka umeleckej atmosfére zažiť jedinečnosť, originalitu a vzácnosť každého človeka. Tešiť sa môžete aj na Festival angažovanosti, kde budú môcť účastníci pochodu pomôcť ľuďom v núdzi. Som presvedčený, že o zaujímavé podnety na pochode nebude núdza. Každý, kto príde, zažije veľmi obohacujúci víkend.

Ďakujeme za rozhovor!

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.