Láska v manželstve či v rodine sa DÁ zachrániť. Neveríte? Ak aj vy hľadáte východisko z ťažkej situácie, v ktorej sa práve nachádzate, nezúfajte - pomôže vám Panna Mária. Prečítajte si rozhovor s autorkou Akadémie šťastia Evou Stanovou, s ktorou sme sa pozhovárali o sile modlitby večeradla a o tom, aké dôležité je modliť sa ho v rodine.

image_226

Čo je to vlastne večeradlo a prečo je dôležité modliť sa ho?

Eva Stanová: Večeradlo je zaujímavý názov, však? Neveriaci skúmajú, či takéto slovo vôbec existuje… a veriaci vedia, že Večeradlo je miesto, kde boli apoštoli s Ježišovou Matkou Máriou po návrate jej Syna Ježiša k Otcovi. Modlitby s Máriou Matkou v Jeruzalemskom Večeradle mali nesmiernu silu – ich úlohou bolo pripraviť zrodenie cirkvi.

Večeradlo je však aj modlitba, ktorú nám Mária Matka odovzdala prostredníctvom talianskeho kňaza Stefana Gobbiho pre túto dobu. Odpovedala tak na jeho prosby vo Fatime. Dona Stefana trápila situácia v dnešnom svete. V jednom z posolstiev v „Modrej knihe“ Mária Matka o modlitbe večeradla hovorí: „I tu som stále medzi vami. Som s vami spojená v modlitbe, aby som vám pomáhala dobre sa modliť, aby som vás povzbudzovala bez prestania prosiť za všetky moje úbohé zblúdilé deti, tie, ktoré však ešte nie sú stratené. Ešte ich zachránim vaším prostredníctvom; preto nutne potrebujem vašu modlitbu.“

To je zároveň i jedna z odpovedí, prečo sa modliť večeradlo. Druhým dôvodom, ktorý sa najviac dotkol môjho srdca, je v posolstve s názvom „Rodiny mne zasvätené“: „Som Matkou a kráľovnou rodín. Bdiem nad ich životom. Ležia mi na srdci ich problémy, zaujíma ma nielen ich duchovné dobro, ale i hmotné dobro všetkých ich členov. Ak zasvätíte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu rodinu, je to akoby ste otvorili domové dvere vašej nebeskej Matke: voláte ju, aby vstúpila; dávate jej priestor, aby mohla vykonávať stále účinnejšie svoje materské poslanie.“ Rodiny majú dnes veľa starostí a práve preto potrebujú silu.

Ako sa môžeme modliť večeradlo?

Eva Stanová: Je to jednoduché. Modlitba večeradla má presný postup. Naučíme vás ju priamo v rodine či v spoločenstve, alebo sa ju môžete s nami modliť i online cez Rádio Mária každú sobotu ráno. Pre lepšiu predstavu uvediem aspoň základné informácie: srdcom modlitby večeradla sú 3 zložky: prijatie Máriinho diela, teda pokynov, ktoré čítame v Modrej knihe; modlitba Svätého Ruženca a nakoniec zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

image_227

Pre koho je táto modlitba určená?

Eva Stanová: Modlitba večeradla za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie je pre mňa účinným nástrojom, „Noemovou archou“ dnešnej doby: pre rodiny, slobodných i pre kňazov. Sme pozvaní zasvätiť sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a nechať sa ňou s dôverou milovať, viesť a vychovávať ako Božie deti.

Modlitba je určená pre každého, kto túži po svätosti a chce sa nechať viesť Ježišom, ktorý je cesta, pravda a život. A aj pre každého, kto miluje Boha a hľadá Božiu pomoc a najlepšiu vychovávateľku pre svoje deti. A tiež pre každého, kto túži svoje denné utrpenia - ale i dlhodobé choroby - odovzdať Panne Márii, aby jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo.

Špeciálne je modlitba večeradla určená práve rodinám. V dnešnej dobe rôznych bludov - či už z televízie, internetu, časopisov - je veľmi náročné nielen rozlíšiť, ale i uchrániť rodinu od nesprávnych rozhodnutí a skutkov. Rodina je dnes lákaná na krásne veci: peniaze, exotické dovolenky, vzdelávanie, ktoré zaručí 100%-ný úspech a podobne… Pod vplyvom sveta túžia mnohé rodiny po nesprávnych veciach, zažívajú stres i strach z nedostatku. Dnešnou spoločnosťou sme vedení, že potrebujeme mať veľmi veľa na to, aby sme boli šťastní, no opak je pravdou. Vývoj dnešnej spoločnosti je oveľa rýchlejší ako ľudské úsilie. Ako týmto nástrahám odolať - nie z donútenia, ale z lásky k Ježišovi Kristovi? Prijmime ochranu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, prijmime Božiu pomoc. Dovoľme si najprv hľadať Božie kráľovstvo a ostatné nám bude pridané.

Čím je pre Vás osobne modlitba večeradla výnimočná?

Eva Stanová: Modlitba večeradla mi osobne priniesla do života nielen pokoj, ale i silu a radosť zo zvládania ťažkých situácii. Práve to ťažké som vždy mohla Panne Márii v modlitbe odovzdať, aby to obetovala svojmu synovi Ježišovi na príchod nových Turíc. A svetlo poznania mi pripomenulo dary môjho povolania a tiež silu používať ich pre Božie kráľovstvo.

Za ten čas, čo sa modlím večeradlo vo svojej rodine, spoločenstve i iných rodinách, vidím, že modlitbou Panna Mária naozaj vstupuje do rodiny a pomáha v akýchkoľvek duchovných i hmotných potrebách. Záleží jej na šťastí každého jedného človeka. Podľa toho, čo kto potrebuje. Nie, nie je to ako v supermarkete, ale Panna Mária skutočne premieňa každé srdce vierou, nádejou a láskou, aby sme mali odvahu žiť túžbu, ktorú nám do srdca zasial Boh, a tak svojím darom prispeli k obnove sveta.

Tak aj mne zasial Boh pred 3 rokmi túžbu po pravom posvätnom manželstve po 8 rokoch od rozvodu. Úplne som vtedy nerozumela, čo to presne znamená, keďže som bola čerstvo obrátená. Vedela som však, že najprv je potrebné, aby bola ukázaná pravda o mojom manželstve, ktoré som uzatvorila v kostole. Cesta to bola krásna, ale i ťažká zároveň, no rozhodne uzdravujúca. Boh mi cez odhalenie jednotlivých udalostí v mojom živote dával príležitosť hlbšie odpustiť sebe i ľuďom, ktorých sa dané veci týkali. Taktiež som prehĺbila svoju dôveru k Bohu, že ma miluje a dáva mi vždy správne udalosti a tiež i bratov a sestry, ktorí mi pomôžu. Po 2,5 roku mi Pán ukázal nielen Božiu pravdu o mojom manželstve, ale premenil moje srdce krásnou láskou v modlitbe večeradla s Pannou Máriou.

image_228

Poviete nám viac o svojej skúsenosti s modlitbou večeradla v rodinách?

Eva Stanová: Krása lásky a sila niesť utrpenie, ktoré nám Boh niekedy dáva, sa dá ilustrovať na mnohých prípadoch. Spomenula by som rodinu, ktorá sa stará o ťažko chorého otca. Napriek tomu, že manželka sa vzorne starala o svojho manžela a stala sa z nej profesionálna opatrovateľka, v rodine vládol nepokoj. Dcéram chýbala matka a snažili sa jej starostlivosť uľahčiť tým, že otca dali na nejaký čas do zariadenia. Manželka napriek tomu, že miluje svoje dcéry a vnúčatá, veľmi túžila starať sa o svojho manžela naďalej, chcela mu dopriať pokoj domova.

Najprv som mala s dcérou konzultáciu, kde som - okrem zmeny uhľa pohľadu na situáciu - dcére navrhla i modlitbu. Dcéra súhlasila. Keď som sa neskôr stretla s matkou, súhlasila s modlitbou večeradla, v ktorej zasvätili svoju rodinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. A odpoveď Kráľovnej rodín na seba nenechala dlho čakať: Matka získala pokoj vo svojom srdci, dovolila si naďalej sa starať o manžela a získala i pochopenie a podporu svojich dcér.

Najkrajšie na tomto príbehu je však to, že sa sama začala modliť modlitbu svätého ruženca. A manžel po dlhom odmietaní dovolil, aby sa jeho rodina modlila nad ním. Postupne sa začal i on otvárať Božej láske a získaval pokoj.

Toto mi napísala matka neskôr: „Doporučenie na Evu Stanovú som dostala od mojej dcéry v období beznádeje pri opatrovaní dlhodobo chorého manžela. Stretnutie a konzultácia s ňou mi vrátili stratený pokoj a pripomenuli dôležitosť pokory. Vďaka modlitbe v rodine a návykom, ktoré mi odporučila stále čerpám silu na opatrovanie. Ďakujem, Alžbeta.“

A čo o našom stretnutí napísala jej dcéra? Jej svedectvo si môžete prečítať tu.

Krásnym príbehom bol i príbeh Táni, ktorá sa narodila so svalovou dystrofiou. Keď sme sa stretli, občas ešte túžila po uzdravení. Asi po polroku, ako sme sa každý týždeň modlili večeradlo, mi hovorila, že sa cíti oveľa šťastnejšia, ak obetuje svoju chorobu Ježišovi. A Pán si ju za nejaký čas k sebe povolal do neba.

Aby som to zhrnula - večeradlo je skutočne pre každého, kto túži po pravde a trvale šťastnom živote, túži milovať krásnou láskou i svojich nepriateľov. V modlitbe získa najlepšiu vychovávateľku - Pannu Máriu, ktorej jej syn nič neodmietne a tiež i silu na správne skutky. Je skvelé, ak máme okolo seba rodinu, s ktorou sa navzájom na tejto ceste podopierame a rozumieme, že záleží na tom, aby sme v našich životoch plnili Božiu vôľu.

Pokračovanie v druhej časti.
Ďakujeme za rozhovor!

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber modlitieb a zamyslení, ktoré počas kampane rozosielame, a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.