Každý človek hľadá vo svojom živote šťastie. V druhej časti rozhovoru nám Eva Stanová prezradí, ako sa sama dostala k večeradlu, ktoré jej po dlhých rokoch prinieslo do srdca pokoj a radosť, a tak ju urobilo trvale šťastnou. Ak hľadáte trvalé šťastie i vy, neváhajte a obráťte sa na tú najpovolanejšiu - našu Matku Pannu Máriu.

image_229

Ako ste sa dostali k večeradlu?

Eva Stanová: Môj príbeh s večeradlom bol naozaj tajomstvom a začal sa v Šaštíne. Práve tu sa začala moja cesta uzdravovania, i keď tento fakt som si uvedomila až neskôr. O uzdravenie som sa snažila už viac ako 10 rokov pred cestou do Šaštína. Objavovala som rôzne novodobé metódy, ktoré ma na chvíľu síce urobili šťastnejšou, no vždy niečo dôležité chýbalo – a to práve Božia láska a moje celistvé uzdravenie. Dnes mi je to už jasné, no vtedy to tak nebolo. Nemohla som byť trvale šťastná bez Božej lásky. Moju dušu stále zahaľovali hriechy a Boh ma nemohol uzdraviť bez najúčinnejších liekov, ktoré nám dal – svätej spovede a svätého prijímania, Eucharistie.

Skoro presne po roku od mojej prvej návštevy Šaštína a modlitieb k Panne Márii som pocítila túžbu spoznať ju viac. Vôbec som netušila, kde začať, až som si spomenula na Šaštín a pocit radosti z blízkosti Panny Márie. Napísala som do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Odporučili mi pani Vojtkovú z Mariánskeho hnutia. Ešte dnes mám živé spomienky na náš prvý veselý telefonický rozhovor a tiež i veľkú kopu časopisov Máriinej doby, ktorú som doslova hltala. Zatúžila som spoznať modlitbu večeradla a práve na moje narodeniny som „náhodou“ vošla do kostola bratov kapucínov na Župnom námestí v Bratislave. Skoro som odpadla :), pretože sa práve modlili modlitbu večeradla. Bol to pre mňa najkrajší narodeninový darček.

image_230

Prečo je pre Vás výnimočná práve modlitba večeradla?

Eva Stanová: Najprv to bol pocit, že túžim byť priamo vo Večeradle v Jeruzaleme, neskôr ma oslovilo posolstvo „Rodiny mne zasvätené“ a začala som sa jedno desiatkové večeradlo modliť každý týždeň so svojím dnes už 89-ročným otcom. Videla som, ako sa postupne liečia bolestivé miesta, ktoré sme mali medzi sebou. Náš vzťah získal nový rozmer lásky a otec získal tú najlepšiu orodovníčku, keď odchádzal do večnosti. Ráno mal spoveď a večer zomrel - v milosti posväcujúcej. Teší, že môžem odovzdávať svoje bolesti, trápenia i ťažkosti Panne Márii. Sú chvíle, kedy v minúte pocítim namiesto smútku radosť a tiež i chvíle, kedy na situáciu, ktorú neviem prijať, získam nový uhoľ pohľadu alebo len jednoducho mám silu niesť to, čo pre mňa Boh pripravil.

Modlitba večeradla je vlastne každodenná výchova lásky našou nebeskou Matkou Máriou: ako milovať krásnou láskou aj vtedy, keď a cítim nemilovaná; ako niesť to ťažké vo svojom živote s radosťou a vidieť v tom to Božie. Vďaka sprevádzaniu Panny Márie zažívam každodenne malé zázraky. Nie vždy sú viditeľné pre vonkajšie okolie, ale pre mňa sú zázračné.

A práve takéto zázraky vyskladali jeden veľký zázrak môjho života, z ktorého sa veľmi teším. Boh zjavil Božiu pravdu o mojom manželstve po 2,5 roku od podania žiadosti o anuláciu manželstva a 26. rokoch od uzavretia manželstva. Vyzerá to jednoducho a veľmi zázračne, no často boli chvíle, kedy som to už chcela vzdať. Dokonca hneď na začiatku pri rozhovore s kňazom pri odsúhlasovaní žiadosti… no Panna Mária ma vždy posilnila a dala mi správne poznanie ako a prečo ešte pokračovať.

Vďaka spojeniu modlitby večeradla, zmene myslenia a uhľu pohľadu na lásku, ako aj skutkom, ku ktorým som bola vychovávaná Pannou Máriou, som vytrvala do konca. Učila ma – ešte ako čerstvo obrátenú - najprv sa modliť, potom sa zakoreniť vo viere a dnes dôverovať Bohu nech sa deje čokoľvek. Vždy som v správnom čase mala pri sebe ľudí, ktorí pri mne stáli a boli mi ochotní pomôcť. Ďakujem aj touto cestou Panne Márii, Bohu a každému jednému človeku.

A práve vytrvanie do úplného konca mi prinieslo veľa požehnania. Po dlhých rokoch som získala milosť sily na otvorenie pandorinej skrinky, ktorú som zamkla pred 15 rokmi a kľúč zahodila do neznáma. Teraz som zrazu mala silu a hlavne túžbu prevziať zodpovednosť za umelé oplodnenie. Dovolila po rokoch precítiť bolesť, ktorú som si nedovolila v čase, keď sa umelé oplodnenie nepodarilo. A Boh mi odkryl krásne poznanie: bola som matkou a mohla som sa teraz so svojimi tromi deťmi rozlúčiť a zároveň získať vzácnych orodovníkov v nebi. A Boh opäť potvrdil, že ak ľutujem a prevezmem zodpovednosť za to, čo som predtým nevedela, že je zlé, prípadne som bola slabá to neurobiť, on to premení v mojom živote na niečo dobré. Božie milosrdenstvo je nekonečné.

Počas celého tohto času mi odkryl vzácne poznanie: prečo je pre mladé dievča, ale i ženu, ktorá nemá manžela, dôležitá čistota tela i srdca; prečo nebrať antikoncepciu; prečo nechcieť dieťa za každú cenu - i umelým oplodnením… ako nás môže o čistotu obrať nielen sexuálny styk mimo manželstva, ale i hormonálna liečba, masturbácia, ako aj sledovanie romantických filmov či snívanie o mužovi, ktorý o nás nemá reálny záujem. A nielen to… toto všetko nám totiž kradne schopnosť vybrať si správneho manžela a otca svojich detí. A ako môže od nedostatku správnych informácii uchrániť rodinu, ktorej súčasťou sú aj mladí ľudia, práve krásna láska. K nej nás Panna Mária vychováva v modlitbe večeradla za víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca. Potvrdzuje sa to, čo hovorí Ježiš: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6:33)

image_231

Prostredníctvom Akadémie šťastia ponúkate ľuďom možnosť naučiť sa modlitbu večeradla priamo u nich doma v rodine. Ako vyzerá vaša služba v praxi?

Eva Stanová: Pomáham rodinám, aby si užívali lásku vo svojej rodine vďaka návykom šťastia. Aby zvládali každodenný bežný život s láskou v srdci voči sebe i svojím blížnym. K tomu je potrebný živý vzťah s Bohom: pravidelný sviatostný život, najúčinnejší návyk šťastia v podobe každodennej modlitby v rodine a správne návyky šťastia. Jednoducho pomáham rodine vytvoriť systém návykov, ktoré pomáhajú riešiť problémy s pokojom, láskou a radosťou.

V praxi to znamená, že sa stretnem s manželmi a počas 1 – 3 konzultácii nájdeme, čo teraz rodinu najviac trápi a prečo nie sú šťastní. Pokračujeme poradenstvom 3-6-9 stretnutí, aby sme spolu problém vyriešili a nastavili v rodine nový systém. Z každého stretnutia, ktoré trvá 1 hodinu si odnesú malú úlohu, ktorú majú do nášho ďalšieho stretnutia spolu vyriešiť, aby sa situácia v rodine začala meniť.

Súčasťou tejto služby je i modlitba večeradla, v ktorej sa rodina zasvätí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. A tak okrem ľudskej pomoci získa i Božiu pomoc. Trvalo mi dlho a stálo ma množstvo peňazí, kým som pochopila, že len toto je cesta k trvalému šťastiu. Až práve výchova Panny Márie v modlitbe večeradla mi dala poznať túto Božiu pravdu. Som vďačná Mariánskemu hnutiu za podporu a tiež za to, že ma Mária Matka pozvala na túto cestu obnovy rodín, ktoré môžu obnoviť svet. Konečne po mnohých rokoch som našla šťastie, ktoré je trvalé, a tak sa o moje poznanie neváham podeliť ďalej.

image_232

Kde sa môžu ľudia prihlásiť?

Eva Stanová: Ak máte záujem o obnovenie pokoja, radosti a lásky vo svojej rodine, stačí ma kontaktovať na stránke Akadémie šťastia. Do jedného pracovného dňa vás kontaktujem a dohodneme sa na 1. konzultácii, počas ktorej sa dohodneme aj na termíne modlitby v rodine.

Ďakujeme za rozhovor!

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber modlitieb a zamyslení, ktoré počas kampane rozosielame, a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.