image_259 V krajinách na celom svete, vrátane vyspelých krajín ako Spojené štáty americké, sú deti so zdravotným postihnutím cielene posielané na potrat. V USA pritom existuje pomoc v podobe rôznych zdrojov a technológií, vďaka ktorým by tieto deti mohli žiť plnohodnotný život. Proti tejto stigme a diskriminácii, ktoré obklopujú jednotlivcov so zdravotným postihnutím, bojuje v Brazílii jeden muž. Buduje komunity, v ktorých môžu takéto deti žiť. Mnohé z detí so zdravotným postihnutím, ktoré si adoptuje, pritom prežili neúspešný potrat.

Tonio Tavares De Mello si nikdy nemyslel, že jeho život bude taký, aký je dnes. Hovorí však, že je šťastný a žije život, ktorý mu daroval Boh. V roku 1990 začal zachraňovať tých najzraniteľnejších z nás potom, čo sa dozvedel o vysokej miere zanedbávania a opúšťania detí so zdravotným postihnutím. Postavil katolícku komunitu s názvom Jesus Menino (Dieťa Ježiš), aby sa o nich staral. V priebehu nasledujúcich rokov jeho povolanie narástlo. Adoptoval si 42 postihnutých detí a otvoril tri komunity v Brazílii a Portugalsku, kde dnes žije a učí sa 117 postihnutých dospelých.

„Robím túto prácu, pretože je zvláštnym povolaním od Boha,“ vysvetlil. „Boh je prirodzene za život a každý deň počíta s mojím áno, aby mohli tieto deti žiť. Dávam svoj život pre dobro mnoho iných životov.“

Brazílsky veľvyslanec v USA Nestor Forster ml. ocenil De Mellovo úsilie. Uviedol, že keďže kresťania veria, že sme všetci stvorení na Boží obraz, ochrana života je „najzákladnejším aspektom kresťanstva“.

“Väčšina detí, ktoré si De Mello adoptoval, sú obeťami neúspešných potratov,” dodal. “Vytvoril tak veľvyslanectvo neba na zemi.”

Na Islande doslova “vyhubili” Downov syndróm. Nie však tak, že by pomohli jednotlivcom s chromozómom naviac, ale potratom každého počatého dieťaťa, ktorému bol diagnostikovaný Downov syndróm. Štúdia z Austrálie zas zistila, že 94,6% nenarodených detí s diagnostikovanou cystickou fibrózou je potratených.

De Mello verí, že každý ľudský život je posvätný. Chce, aby ľudia z iných krajín, ktorí to nerešpektujú, pochopili, že každý človek má hodnotu a zaslúži si žiť. De Mello chce ukončiť úmyselné zabíjanie nenarodených detí so zdravotným postihnutím.

“Národy, ktoré sa snažíte zaviesť takýto postup (potrat) v prípade nenarodených detí so zdravotným postihnutím - prosím, nerobte to,” povedal. „Pretože sa stanete zlomenými národmi. Krajina, ktorá podporuje smrť nevinných ľudí alebo ľudí so zdravotným postihnutím, nie je rozvinutá, ale mŕtva krajina. “

Všetko, čo De Mello obetoval, a všetky životy, ktorých sa dotkol, však nepovažuje za vlastnú zásluhu. „Keby nebolo Božej dokonalej lásky, ktorá mi verí, nedokázal by som to urobiť. Dokážem byť otcom 42 detí len preto, že moja sila pochádza od Boha. Nie je ľudská.”

De Mellov príbeh bol zachytený v snímke Human Life.

Zdroj: Liveaction.org, autor: Nancy Flanders, preklad: Jana Bednáriková

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber modlitieb a zamyslení, ktoré počas kampane rozosielame, a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.