image_279

Vedúci predstavitelia lekárskych organizácií, ktorí zastupujú viac ako 30 000 amerických lekárov, uviedli, že úmyselné zabitie nenarodeného dieťaťa pri potrate nie je nikdy nevyhnutné na záchranu života matky. V liste uverejnenom v žurnáli Public Discourse to vyjadrili vedúci predstavitelia Amerického kolégia detských lekárov, Americkej asociácie pro-life pôrodníkov a gynekológov, Asociácie amerických internistov a chirurgov a ďalších lekárskych skupín.

“Potrat nelieči žiadne ochorenie. Tehotenstvo nie je choroba a úmyselné zabitie nenarodeného dieťaťa potratom nie je lekárskou starostlivosťou.” Potrat - teda zabitie dieťaťa - nikdy nie je nevyhnutný, dokonca ani v tých niekoľkých zriedkavých prípadoch, kedy je ohrozený život matky vo vyššom štádiu tehotenstva.

Lekári ďalej vysvetlili: “Nikdy nie je nevyhnutné úmyselne zabiť ľudskú bytosť, aby sa zachránil život ženy. V prípadoch, keď je život matky v druhej polovici tehotenstva skutočne vážne ohrozený, nie je čas na potrat, pretože potrat je v tomto štádiu tehotenstva zvyčajne dvoj- až trojdňovým procesom. Namiesto toho je v týchto situáciách potrebný okamžitý pôrod a lekár ho môže vykonať buď vyvolaním pôrodu alebo cisárskym rezom. Môžeme zachrániť a aj zachraňujeme život matky pôrodom dieťaťa v nemocnici, kde matka aj jej novorodenec dostanú starostlivosť, ktorú potrebujú. Neexistuje žiadny medicínsky dôvod úmyselne zabiť ľudskú bytosť pomocou neľudského potratu, teda rozštvrtením živého človeka schopného cítiť bolesť alebo prostredníctvom soľného roztoku, ktorý spáli pokožku dieťaťa.”

Lekári ďalej uviedli: “Neexistuje žiaden vedecký ani právny dôvod na to, aby sme od seba odlišovali ľudí narodených po pokusoch o potrat a ľudí narodených po pokusoch o pôrod. Rovnaké zásady sa uplatňujú aj v prípadoch, keď má ľudská bytosť v lone matky zdravotné postihnutie alebo jej bola diagnostikovaná život obmedzujúca diagnóza, napríklad anencefália. Deti, ktoré sú zdravotne postihnuté, si zaslúžia rovnakú úctu a dôstojnosť ako zdravé deti.”

Potrat nie je za žiadnych okolností medicínsky nevyhnutný. Lekári propagovali perinatálny hospic (pre deti do 10 dní po narodení) ako dôstojné riešenie pre deti s vážnymi zdravotnými ťažkosťami: “Perinatálny hospic poskytuje optimálnu starostlivosť o matku, ctí si život jej dieťaťa a umožňuje rodine príležitosť uznať, milovať a smútiť za jeho najnovším členom.”

Vždy existuje humánnejšia, súcitnejšia a starostlivejšia odpoveď ako potrat. Skutočná zdravotná starostlivosť zachraňuje životy. Skutočný súcit nezabíja!

Zdroj: Preciouslife.com, preklad: Martina Bednáriková

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.