image_327

Viem, že keď sa povie “protipotratové hnutie”, väčšina ľudí si predstaví katolíkov s mnohopočetnými rodinami s tzv. „spiatočníckym zmýšľaním“ (to, čo je “spiatočnícke”, je na diskusiu na inokedy). Pravdou však je, že súčasťou protipotratového hnutia sú nielen katolíci (či všeobecne kresťania), ale aj židia a mnohí ateisti.

Dôkazom sú mnohé osobnosti, ktoré sa neboja prejaviť a ktoré zastávajú názor, že ľudský život začína v lone matky v momente počatia. U kresťanov a židov je to pochopiteľné, máme predsa spoločné dejiny deklarované Starým zákonom, kde je tento fakt spomenutý hneď niekoľkokrát. Ale u ateistov, ktorí sa opierajú len a len o vedu, ide o pre mnohých prekvapujúci fenomén. Pretože ak ateista používajúci vedecké poznatky tvrdí, že ľudský život nezačína po narodení, ale v momente, kedy sa počne, akými vedeckými protiargumentami ho možno presvedčiť o opaku? V konečnom dôsledku ide teda o súboj vedeckých argumentov, a nie náboženských faktov.

Kelsey Hazzard je mladá ateistka a vyštudovaná právnička. Tvrdí, že „nevidí potraty ako kultúrnu vojnu alebo náboženský problém, ale ako problém ľudských práv“. Za svoj vzor pokladá lekárku Mildred Fay Jefferson (pre nás na Slovensku síce neznáma, no významná osobnosť meniaca chod dejín). Predpokladám, že práve medicínske vzdelanie a prax doktorky Jeffersonovej mladú Kelsey presvedčili natoľko, že sa rozhodla bojovať za práva nenarodených detí. Ako Kelsey ďalej tvrdí, „zástancovia potratov by nikdy neboli schopní zavraždiť spiaceho bezbranného človeka alebo človeka v bezvedomí, no napriek tomu tvrdia, že keďže dieťa v lone matky nemá vedomie, zabiť ho je prípustné“.

Okrem Kelsey možno zaradiť medzi ateistických pro-liferov aj mladého muža menom Herb Geraghty, člena organizácie Rehumanize International, organizácie zameranej na boj s násilím na všetkých možných frontoch, vrátane násilia páchanom potratmi.

Ak by ste chceli nájsť sekulárnych a ateistických pro–liferov na pochodoch za život vo svete, hľadajte tabule s nápisom “Pretože učebnica embryológie mi tak povedala”. V prípade ateistov z pro-life tábora totiž ide o ľudí, ktorí vedia, že veda stojí na strane práv človeka od samého začiatku, teda od jeho počatia. Jednoducho pro-life znamená pro-science (t.j. pro-life postoj je v súlade s vedou).

V prípade Bena Shapira, známeho konzervatívneho komentátora, možno nepôjde pre niektorých o prekvapenie. Ben Shapiro je žid a je veľkým kritikom potratov v každom ohľade. Na adresu potratov sa preto vyjadruje v zmysle násilných aktov.

Ako je zrejmé, argument, že “potraty sú vedecky prijateľným fenoménom, pretože žiadna veda nedefinuje ľudský život ako život od počatia a ľudské práva predsa nezahŕňajú práva nenarodených detí”, už dávno neobstojí. Dôkazom sú práve ľudia, ktorí sa v otázke potratov riadia len a len vedou.

Martina Šulová

Sledujte autorku článku na jej instagrame.

Pozn. u nás na Slovensku je toho dôkazom iniciatíva Ide o život. Môžete ich sledovať na ich Facebooku.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.