image_326

Ak by sme sa pozreli na históriu pro–life hnutia*, natrafili by sme na viaceré mená, ktoré sme možno už počuli, ale nevenovali sme im pozornosť. Je prekvapujúce, že medzi nimi dominujú mená mužské. Od Jérôme Marie Lejeune (francúzskeho genetika a pediatra, zomrel v roku 1994) cez Xaviera Dora (francúzskeho embryológa, zomrel v apríli 2020) po Joea Scheidlera.

Všetci traja páni bojovali za to, aby žiaden ľudský tvor nebol ukrátený o právo narodiť sa. A všetkých si už k sebe povolal Pán. Toho tretieho len nedávno. Joe Scheidler zomrel 18. januára tohto roku vo veku 93 rokov. Zakladateľ chicagského Pro-Life Action League mal 7 detí, 26 vnúčat a jednu pravnučku.

Narodil sa do katolíckej rodiny v roku 1927 v americkej Indiane. Na konci 2. svetovej vojny slúžil v americkej armáde ako vojenský policajt. Získal bakalársky titul v komunikáciách na University of Notre Dame a magisterský titul na Marguette University. Osem rokov strávil v seminári v Indiane s úmyslom stať sa kňazom. Neskôr, po spoznaní, že ho Boh nepovoláva na cestu kňaza, začal učiť na univerzite, kde v roku 1965 sprevádzal skupinu študentov na pochode spoločne s Martinom Lutherom Kingom Jr. zo Selmy do Montgomery.

Práve tu sa na chvíľku zastavím. Joe totiž zomrel práve v deň spomienky na Martina Luthera Kinga Jr. Možno tu nájsť istú symboliku. Práve tento pochod ho totiž inšpiroval k tomu, aby bojoval za práva nenarodených detí. Vidiac odvahu Američanov pri boji proti rasovej diskriminácii a nespravodlivosti našiel v sebe odvahu bojovať rovnako aj na poli boja proti potratom.

V tom istom roku sa oženil. A vtedy sa začal v USA aj príliv schvaľovania a legalizácie potratov. Súdny spor Roe vs. Wade a Doe vs. Bolton ho zničili. Nemohol uveriť tomu, že národ, ktorého je súčasťou, klesol tak hlboko, že zlegalizoval potraty. Po pár týždňoch prišlo rozhodnutie. Začal urputný boj. Na uliciach.

Písal listy novinám, uverejňoval v nich reklamy, šíril literatúru, prihováral sa každému, kto bol ochotný počúvať. Jeho šéf bol k nemu benevolentný a podporoval ho v jeho aktivizme na plný úväzok. Bol spätý s rôznymi pro-life skupinami, ale jeho pouličný aktivizmus sa akosi nedokázal prepojiť s prístupom ani jednej z nich. Preto založil v roku 1980 vlastnú organizáciu s názvom Pro-Life Action League.

Jeho aktivizmus ho previedol cez všetky štáty USA, krajiny na 4 kontinentoch a dokonca aj cez 3 súdne procesy. Súdny proces NOW (National Organisation for Women) vs. Scheidler bol podľa všetkého najdlhším procesom v histórii USA. A jediný, ktorý bol vo všetkých pojednávaniach Najvyššieho súdu na celej čiare víťazný. Každé pojednávanie ho oslobodilo. Dôvodom pre tieto súdne spory bola jeho kniha Closed: 99 ways to stop abortion. Táto kniha sa stala manuálom pre pro-liferov na celom svete.

Ako sa vyjadril zakladateľ právnickej firmy Thomas More Society Tom Brejcha: „Joe bol naším zadosťučinením. Perzekúcia zo strany National Organisation for Women, ako aj pro-potratovou lobby bola príliš dlhá a sporná. Trvala takmer tri desaťročia. Pre našu firmu bol tento spor zaťažkávacou skúškou.“

Spor Joe vyhral na plnej čiare. Napriek tomu, že NOW opätovne posielala každé rozhodnutie na Najvyšší súd a napádala ho, v roku 2014 prišlo potvrdené víťazstvo pre Scheidlera, kedy musela NOW vyplatiť odškodné Scheidlerovej organizácii Pro-Life Action League.

Joe bol každopádne aktívny vo všetkých sférach pro-life súboja. Bol schopný viesť modlitbové stretnutia pred potratovými klinikami a dokázal inšpirovať mnohých ďalších ľudí. Točil videá, písal knihy, zachraňoval životy.

Ako rečník sa Scheidler často zameriaval na morálnu stránku potratov a efektivitu priamej akcie. O jeho celoživotnej práci si môžete prečítať v jeho memoároch. V jeho poslaní bude naďalej pokračovať jeho syn Eric.

*Pozn. autorky: Viem, že nie každý pro–lifer sa orientuje v histórii tohto hnutia. Dobre si uvedomujeme, že nejde ani tak o hnutie, ako skôr o poslanie. Ale budeme tentokrát pracovať s týmto pojmom.

Martina Šulová

Sledujte autorku článku na jej instagrame.

Zdroj: Aleteia.org

Foto: Pro-Life Action League

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.