S hlbokým zármutkom v srdci vám oznamujeme, že Sue Thayer, naša drahá priateľka a terénna koordinátorka 40 Days for Life, zomrela po ťažkom boji s rakovinou, ktorý odvážne viedla až do úplného konca.

image_364

Tu je pocta pre Sue od Shawna Carneyho, riaditeľa a zakladateľa 40 Days for Life, po ktorej nasleduje príbeh jej života jej vlastnými slovami:

Sue je jedinou bývalou manažérkou kliniky Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, ktorá viedla kampaň 40 dní za život pred svojím bývalým pracoviskom. Celej rodine 40 Days for Life – a pro-life hnutiu na celom svete – bude veľmi chýbať.

Sue strávila takmer dve desaťročia riadením potratovej kliniky Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, kým ju obrátenie priviedlo k tomu, aby sa hlasne vyjadrila proti praktikám tejto organizácie ohľadne potratov pomocou webkamery. Po odchode z potratového priemyslu viedla Sue kampaň 40 dní pre život, vďaka ktorej jej bývalé pracovisko navždy ukončilo svoju činnosť.

Obrátenie Sue je dôkazom krásy a sily Božieho milosrdenstva.

Sue zasvätila svoj život službe Pánovi – a službe najmenším z jeho ľudu. Sue sa aktívne zapájala do aktivít miestneho centra pomoci pre tehotné ženy. Lobovala za pro-life politiku v celých Spojených štátoch. Svedčila o ochrane života ako odborníčka na škody spôsobené potratom – škody, ktorých svedkom bola priamo z prvej ruky.

Sue strávila posledné tri roky asistovaním a podporou miestnych lídrov kampane ako terénna koordinátorka 40 Days for Life. Bola neoblomná vo svojej oddanosti životu a až do posledných dní svojho života bojovala za nenarodené deti a ich matky.

Vďaka tejto oddanosti, vrúcnosti, úprimnosti a skutočnej kresťanskej dobročinnosti si Sue obľúbili nielen jej kolegovia, ale aj lídri 40 Days for Life na celom svete a všetci, ktorí mali tú česť pracovať po jej boku.

Sue v roku 2019 navštívila Slovensko pri príležitosti 3. Národného pochodu za život. Rozhovor s ňou, ktorý sme pri tejto príležitosti urobili, si môžete prečítať tu: Úprimne som verila, že pomáham ženám (1. časť) a Prevažná väčšina potratov sa vykonáva kvôli pohodliu (2. časť).

Život Sue je silným svedectvom o milosrdenstve Dobrého pastiera, ktorý za sebou necháva 99 oviec, aby zachránil jedného hriešnika.

Prosím, modlite sa za Sue a jej rodinu – najmä jej deti. A pridajte sa k nám v poďakovaní nášmu milostivému Bohu za životy a duše zachránené vďaka jej vernej poslušnosti.

Ďakujeme, Sue! Odpočívaj v pokoji.

Sue Thayer (23. marec 1959 - 21. december 2021)

image_365

Odpočinutie večné, daj jej, ó, Pane. A svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.

Martina Bednáriková

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.