Slovenka roka 2015 v kategórii Vzdelávanie a výchova mladých talentov, Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., je nielen lekárkou a vysokoškolskou profesorkou, ale aj matkou 4 detí. Úlohou tejto všestrannej dámy je však podľa jej vlastných slov pomáhať ženám. O jej práci v oblasti bioetiky či pre poradňu Alexis sa dozviete viac v nasledujúcom rozhovore.

image_36

Ako ste sa dostali k svojmu povolaniu?

Eva Grey: Vyštudovala som medicínu a pracovala som ako lekárka na Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Po rodičovskej dovolenke s troma deťmi som prijala ponuku učiť na vysokej škole. Myslela som, že to bude dočasné riešenie, kým deti vyrastú - no napokon som sa rozhodla zostať. Sociálna práca sa na Slovensku znovu začala vyučovať v deväťdesiatych rokoch. Tento odbor je úzko prepojený s medicínou a ošetrovateľstvom a ja sa dnes zaoberám ich prepojením. Profesorské povolanie ma baví :).

Čo Vás priviedlo k bioetike?

Eva Grey: Počas socializmu sa na našich lekárskych fakultách bioetika vôbec neprednášala. Po nežnej revolúcii nás - medikov slovenské bioetické špičky - pozvali pomôcť pri organizovaní prvého pro-life kongresu v Bratislave, na ktorom prednášali i zakladatelia prirodzenej ovulačnej metódy plánovania rodičovstva manželia Billingsovci. Uvedomila som si, že súčasná medicína chráni ľudský život len čiastočne, miestami dokonca koná proti nemu. Ak chceme dôsledne chrániť život človeka, treba pre to urobiť niečo viac.

Ako konkrétne sa Vaše presvedčenie prejavuje vo vykonávaní Vašej práce? Aký vplyv má viera na Vašu kariéru?

Eva Grey: Ochrana života sa týka všetkých ľudí, a to bez ohľadu na náboženské vyznanie. Prirodzený cit (svedomie) nám hovorí, že ľudský život má nevyčísliteľnú hodnotu a treba ho chrániť. Ako bádateľku ma zaujímajú vedecké dôkazy, ktoré potvrdzujú, že porušenie mravných noriem človeku neprináša dlhodobý úžitok. Umelé ukončenie tehotenstva dramaticky zasahuje do telesného a duševného zdravia ženy, narúša partnerské vzťahy. V zahraničí sa to prejavuje už aj na celospoločenskej úrovni. Dôsledkom politiky jedného dieťaťa v Číne začína kolabovať sociálna starostlivosť o starých ľudí. Selektívne potraty dievčenských plodov v Číne a Indii spôsobujú nedostatok žien oproti mužom, čo môže mať nebezpečné následky.

Zažili ste počas svojej kariéry momenty, kedy ste boli kvôli svojmu presvedčeniu znevýhodnená či dokonca priamo diskriminovaná? Ako ste tieto situácie riešili a aké následky mali na život Vašej rodiny?

Eva Grey: Môj ocko bol kvôli viere prenasledovaný a väznený. Ja som mala šťastie na učiteľov i kolegov, takže som vážnejšiu diskrimináciu v práci nezažila. Po skončení medicíny som sa však nemohla špecializovať na moju obľúbenú gynekológiu a pôrodníctvo, nakoľko vtedy lekári nemali možnosť odmietnuť účasť na zákroku, ktorý považovali za nemorálny. Som rada, že dnes zdravotníkom zákon umožňuje svoje povolanie vykonávať s láskou a v súlade so svojím svedomím. S istými formami diskriminácie a predsudkov sa občas stretávam pri diskusiách, či v niektorých médiách.

image_37

Povedzte nám viac o Vašej práci pre poradňu Alexis…

Eva Grey: Keď som začala skúmať následky umelého ukončenia tehotenstva a popotratový (postabortívny) syndróm, pochopila som, že je mojím poslaním hľadať pre ženy lepšie riešenia neplánovaného tehotenstva než umelý potrat. Uvítala som preto založenie poradne, ktorá pomáha ženám a dievčatám, ktoré zaskočilo neplánované tehotenstvo.

Tvoria z Vašej vlastnej skúsenosti ženy v kritickej životnej situácii, ako je finančná tieseň či domáce násilie, väčšinovú časť žien, ktoré poradňu Alexis kontaktujú?

Eva Grey: Prípady sú rôzne. Tehotenstvo je často skúškou partnerského vzťahu; niektorí muži nechcú prijať zodpovednosť za dieťa. Tehotná žena je vtedy v mimoriadne náročnej situácii; obáva sa, že bude na všetko sama, že si skomplikuje život… Stres môže spôsobiť, že v umelom potrate vidí jediné možné riešenie.

V poradni vypočujeme jej obavy, čo pomáha k upokojeniu a mentálnemu otvoreniu sa na iné riešenia. Často zistíme, že rodičia alebo niekto blízky je ochotný podporiť ju. Inokedy pomáhame riešiť problémy s bývaním, štúdiom alebo sociálnym zabezpečením… Niektoré ženy riešia zdravotné problémy, napríklad to, že užívali v tehotenstve rôzne lieky. Väčšina farmaceutických firiem sa vyhýba riziku súdnych sporov a v príbalovom letáku neodporúča, aby liek užívali tehotné ženy - a to aj v prípadoch, kedy je liečivo považované za bezpečné.

Ženám, ktoré sa rozhodli dieťaťu darovať život a uvoľniť ho na adopciu, poskytujeme poradenstvo o možnosti utajeného pôrodu v zdravotníckom zariadení.

Vychádzajúc z Vašich skúseností, s akými následkami postabortívne ženy najčastejšie trpia?

Eva Grey: Existujú dva druhy následkov – fyzické a psychické. Zdravotné následky umelých potratov, ako je neplodnosť, predčasné pôrody alebo rakovina prsnej žľazy, riešia gynekológovia a onkológovia. V poradni Alexis sa ženy obracajú na psychologičku, ktorá pomáha riešiť popotratový (postabortívny) syndróm. Jeho prejavy môžu byť rozličné a rôzne intenzívne: poruchy spánku, nočné mory, úzkosť, podráždenosť… Problémy sa objavujú aj v pohlavnom živote, narušený môže byť vzťah s partnerom, deťmi či kolegami. U staršej ženy sa môžu vyskytnúť konflikty s nevestou, ktoré naštartovalo nevestino tehotenstvo. Vážnym problémom je strata úcty k sebe samej, čo predstavuje riziko, že sa žena stane obeťou násilia. Pri depresii a úvahách o samovražde je vhodná konzultácia s psychiatrom.

Čo by ste odkázali ženám, ktoré sa ocitli v kritickej situácii a interrupciu vnímajú ako jediné možné východisko?

Eva Grey: Ženy si zaslúžia lepšie riešenie ako umelé ukončenie tehotenstva. Stále existujú ochotní ľudia, ktorí im pomôžu. Nebojte sa materstva! Aj keď rozhodnutie sa v prospech dieťaťa zmení váš doterajší život a pravdepodobne ho skomplikuje, ani rozhodnutie sa pre ukončenie tehotenstva nie je bez následkov. Postabortívny syndróm môže vyplávať na povrch aj po rokoch od zákroku a často sa stáva zdrojom vnútornej bolesti. Starostlivosť o dieťa je náročná najmä v prvých rokoch, neskôr to býva ľahšie. A dieťa prináša do života aj veľa radosti a naplnenie.

image_38

Viac informácií o poradni Alexis nájdete na www.alexisporadna.sk.

Ďakujeme za rozhovor!

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.